براساس ناحیه
هوش مصنوعیآزمایشی

صورت، بدن و لبخند زیباتر

رویینو ارائه‌دهنده راه‌حل‌های زیبایی

ناحیه مورد نظرت رو انتخاب کن

  سر و گردن

 • موی سر
 • پیشانی
 • ابرو
 • چشم، پلک و مژه
 • بینی
 • گوش
 • گونه
 • دندان و لثه
 • لـب‌
 • چانه و فک
 • گردن و دکلته
 • پوست صورت
 • کل صورت
 • بدن

 • سینه
 • شکم
 • کمر
 • بازو و دست
 • ناخن
 • باسن
 • ناحیه تناسلی
 • ران و پا
 • پوست بدن
 • کل بدن
دغدغه‌ات رو انتخاب کن
 • کم‌ پشت شدن مو (ریزش مو) در موی سر
 • طاسی (ریزش مو) در موی سر
 • عقب رفتن خط رویش مو در موی سر
 • ریزش مو سکه‌ ای در موی سر
 • شوره سر در موی سر
 • پوسته پوسته شدن پوست سر در موی سر
 • موهای چرب در موی سر
 • موهای خشک در موی سر
 • خشکی پوست سر در موی سر
 • مو خوره در موی سر
 • موهای وز در موی سر
 • موهای لَخت و صاف در موی سر
 • موهای زبر و ضخیم در موی سر
 • موهای آسیب دیده در موی سر
 • موهای نازک و ضعیف در موی سر
 • موهای کدر در موی سر
 • سفیدی زودرس مو در موی سر
 • تغییر ناخواسته رنگ مو در موی سر
 • موهای بامبویی در موی سر
 • فولیکولیت در موی سر
 • آلوپسی اسکار در موی سر
 • ریزش موی موقت در موی سر
 • چین و چروک در پیشانی
 • خط اخم در پیشانی
 • پیشانی بلند در پیشانی
 • پیشانی برجسته (شاخ پیشانی) در پیشانی
 • غده چربی روی پیشانی در پیشانی
 • فرورفتگی پیشانی در پیشانی
 • افتادگی ابرو و پیشانی در پیشانی
 • ابروهای کم پشت در ابرو
 • ابروهای بیش از حد کنده شده در ابرو
 • ابروهای نازک در ابرو
 • عدم تقارن ابروها در ابرو
 • ابروهای متلاطم و بی نظم در ابرو
 • ابروهای بی حالت در ابرو
 • ابروهای تکه تکه در ابرو
 • ابروهای پیوسته در ابرو
 • فاصله زیاد ابروها از هم در ابرو
 • ابروهای کم رنگ در ابرو
 • افتادگی ابرو و پیشانی در ابرو
 • ریزش موی ابرو در ابرو
 • ابروهای ضخیم در ابرو
 • ابروهای صاف و غیرکمانی در ابرو
 • بالا بودن بیش از حد ابروها در ابرو
 • تتوی قدیمی ابرو در ابرو
 • جای زخم در ابروها در ابرو
 • شوره ابرو در ابرو
 • گوش‌ های برجسته در گوش
 • گوش های گل کلمی در گوش
 • پارگی نرمه گوش در گوش
 • گوش های تا خورده در گوش
 • گوش های نوک تیز در گوش
 • بدون یک گوش در گوش
 • گوش‌ های رشد نکرده در گوش
 • گوش‌ های زیر پوست سر در گوش
 • زائده ی گوشتی روی گوش در گوش
 • گوش‌ های نامتقارن در گوش
 • موی گوش در گوش
 • افتادگی پلک در چشم، پلک و مژه
 • چشم های افتاده در چشم، پلک و مژه
 • گودی زیر چشم در چشم، پلک و مژه
 • پف چشم در چشم، پلک و مژه
 • سیاهی و تیرگی زیر چشم در چشم، پلک و مژه
 • تک پلکی در چشم، پلک و مژه
 • تورفتگی پلک در چشم، پلک و مژه
 • خطوط پنجه کلاغی در چشم، پلک و مژه
 • چین و چروک در چشم، پلک و مژه
 • مژه کم پشت در چشم، پلک و مژه
 • مژه کوتاه در چشم، پلک و مژه
 • ریزش مژه در چشم، پلک و مژه
 • انحراف چشم در چشم، پلک و مژه
 • چشم از دست رفته در چشم، پلک و مژه
 • چشم‌ های نامتقارن در چشم، پلک و مژه
 • چشم‌ های کوچک در چشم، پلک و مژه
 • چشم‌ های سرخ در چشم، پلک و مژه
 • تتوی ناخواسته کره چشم در چشم، پلک و مژه
 • گونه های صاف در گونه
 • گونه‌های افتاده در گونه
 • گونه های تو خالی در گونه
 • گونه های خیلی بزرگ در گونه
 • خطوط خنده در گونه
 • گونه‌ های نامتوازن در گونه
 • قوز بینی در بینی
 • بینی کج در بینی
 • نوک گرد و توپی در بینی
 • سوراخ های بزرگ بینی در بینی
 • افتادگی نوک بینی در بینی
 • بینی بزرگ در بینی
 • بینی عقابی در بینی
 • پل بینی پهن در بینی
 • بینی دراز در بینی
 • بینی نوک‌ تیز در بینی
 • بینی کوتاه در بینی
 • بینی کوچک در بینی
 • پهنی پره های بینی در بینی
 • عدم تقارن در بینی
 • بینی تخت در بینی
 • فرورفتگی پل بینی در بینی
 • قوز بالای نوک بینی در بینی
 • بینی منگنه ای یا کلیپسی در بینی
 • بینی هشتی در بینی
 • آویزان بودن کلوملا در بینی
 • بالا بودن پره بینی در بینی
 • بینی قومیتی در بینی
 • انحراف تیغه در بینی
 • عمل بینی ناموفق در بینی
 • پوسیدگی دندان در دندان و لثه
 • زردی دندان در دندان و لثه
 • لکه‌ دندان در دندان و لثه
 • دندان های کج و کوله در دندان و لثه
 • ناهنجاری دندانی در دندان و لثه
 • دندان شکسته در دندان و لثه
 • فاصله بین دندان‌ ها در دندان و لثه
 • دندان افتاده در دندان و لثه
 • لثه عقب رفته در دندان و لثه
 • لبخند لثه‌ ای در دندان و لثه
 • دندان عقل در دندان و لثه
 • طول دندان نابرابر در دندان و لثه
 • دندان کوتاه یا کوچک در دندان و لثه
 • خط لثه نامتوازن در دندان و لثه
 • تراش مینای دندان در دندان و لثه
 • افتادن ونیر در دندان و لثه
 • افتادن روکش دندان در دندان و لثه
 • افتادن پل دندان در دندان و لثه
 • لب‌ های خشک و ترک خورده در لـب‌
 • لب‌ های تیره در لـب‌
 • لب های متورم در لـب‌
 • چروک دور لب در لـب‌
 • لب شکری در لـب‌
 • لب‌ های نامتقارن در لـب‌
 • لب‌ های بزرگ در لـب‌
 • لب های باریک در لـب‌
 • چین و چروک در لـب‌
 • لبخند لثه‌ ای در لـب‌
 • ترک وسط لب در لـب‌
 • شکل کلی فک در چانه و فک
 • فک جلو آمده در چانه و فک
 • زاویه شدید فک در چانه و فک
 • انحراف فک در چانه و فک
 • چانه کوچک در چانه و فک
 • چانه بزرگ در چانه و فک
 • غبغب در چانه و فک
 • افتادگی پوست فک در چانه و فک
 • چال چانه در چانه و فک
 • چین و چروک در چانه و فک
 • خط فک شکل‌ نگرفته در چانه و فک
 • چانه نامتوازن در چانه و فک
 • فک نامتوازن در چانه و فک
 • افتادگی پوست در گردن و دکلته
 • چربی اضافه در گردن و دکلته
 • گردن بوقلمونی در گردن و دکلته
 • چین و چروک در گردن و دکلته
 • بزرگی سیب آدم (جوزک) در گردن و دکلته
 • چین و چروک های دکلته در گردن و دکلته
 • جوش در پوست صورت
 • جای آکنه در پوست صورت
 • خشکی پوست در پوست صورت
 • پوست چرب در پوست صورت
 • افتادگی پوست در پوست صورت
 • چین و چروک در پوست صورت
 • قوام و قابلیت ارتجاعی پوست در پوست صورت
 • اسکار در پوست صورت
 • اسکار سوختگی در پوست صورت
 • پوست کدر در پوست صورت
 • خال و ماه‌ گرفتگی در پوست صورت
 • اگزما در پوست صورت
 • منافذ بزرگ در پوست صورت
 • لکه های قهوه ای پوست در پوست صورت
 • رنگ پوست در پوست صورت
 • آفتاب سوختگی در پوست صورت
 • رگ های واریسی و عنکبوتی در پوست صورت
 • قرمزی در پوست صورت
 • لکه های پیری در پوست صورت
 • لک‌ های تیره در پوست صورت
 • تیره شدن پوست در پوست صورت
 • کک و مک در پوست صورت
 • غده چربی زیر پوست در پوست صورت
 • پف در پوست صورت
 • خطوط خرگوشی بینی در پوست صورت
 • لکه‌ های سفید پوستی در پوست صورت
 • تتوی اضافه در پوست صورت
 • پیری در کل صورت
 • افتادگی پوست صورت در کل صورت
 • عدم تقارن صورت در کل صورت
 • کاهش حجم در کل صورت
 • چربی اضافه در کل صورت
 • خط غم و اندوه در کل صورت
 • موی زائد صورت در کل صورت
 • صورت لاغر در کل صورت
 • صورت کشیده در کل صورت
 • چهره ی مردانه در کل صورت
 • چهره‌ ی زنانه در کل صورت
 • نامتقارنی سینه ها در سینه
 • افتادگی سینه ها در سینه
 • سینه‌ های بزرگ در سینه
 • سینه های کوچک در سینه
 • فرو رفتگی نوک سینه در سینه
 • هاله سینه بزرگ در سینه
 • نوک سینه بزرگ در سینه
 • نوک سینه کوچک در سینه
 • سفتی بافت در سینه
 • جابجایی پروتز در سینه
 • پارگی پروتز در سینه
 • سینه لوله ای در سینه
 • از دست دادن یک سینه در سینه
 • چربی اضافه در شکم
 • فتق در شکم
 • جداسازی عضلات شکم در شکم
 • افتادگی شکم در شکم
 • پوست اضافه شکم در شکم
 • زخم سزارین در شکم
 • ناف بیرون زده در شکم
 • چربی اضافه در بازو و دست
 • افتادگی بازو در بازو و دست
 • افتادگی پوست در بازو و دست
 • بازوهای لاغر در بازو و دست
 • مچ لاغر در بازو و دست
 • انگشت ماشه ای در بازو و دست
 • چربی اضافه در باسن
 • افتادگی باسن در باسن
 • عدم تقارن باسن در باسن
 • باسن کوچک در باسن
 • باسن بزرگ در باسن
 • پارگی پروتز در باسن
 • جابجایی پروتز در باسن
 • پارگی پرینه در ناحیه تناسلی
 • واژن شل در ناحیه تناسلی
 • عدم تقارن در ناحیه تناسلی
 • واژن چروک در ناحیه تناسلی
 • بزرگی لابیای بزرگ در ناحیه تناسلی
 • بزرگی لابیای کوچک در ناحیه تناسلی
 • کلیتوریس بزرگ در ناحیه تناسلی
 • کاهش حجم در ناحیه تناسلی
 • چربی اضافه در ران و پا
 • افتادگی ران ها در ران و پا
 • کف پای صاف در ران و پا
 • کف پای گود در ران و پا
 • زانوهای ضربدری در ران و پا
 • پاهای پرانتزی در ران و پا
 • لاغری ساق پا در ران و پا
 • انحراف انگشتان پا در ران و پا
 • چاقی در کل بدن
 • چربی اضافه در کل بدن
 • چربی‌ پهلو در کل بدن
 • سلولیت (تجمع چربی) در کل بدن
 • افتادگی پوست دور کمر در کل بدن
 • گردی شانه در کل بدن
 • لاغری در کل بدن
 • قد کوتاه در کل بدن
 • هویت جنسی در کل بدن
 • موی زائد بدن در کل بدن
 • جوش در پوست بدن
 • جای آکنه در پوست بدن
 • چین و چروک در پوست بدن
 • خشکی پوست در پوست بدن
 • پوست چرب در پوست بدن
 • افتادگی پوست در پوست بدن
 • قوام و قابلیت ارتجاعی پوست در پوست بدن
 • اسکار در پوست بدن
 • اسکار سوختگی در پوست بدن
 • پوست کدر در پوست بدن
 • خال و ماه‌ گرفتگی در پوست بدن
 • اگزما در پوست بدن
 • منافذ بزرگ در پوست بدن
 • لکه های قهوه ای پوست در پوست بدن
 • رنگ پوست در پوست بدن
 • آفتاب سوختگی در پوست بدن
 • رگ های واریسی و عنکبوتی در پوست بدن
 • قرمزی در پوست بدن
 • لکه های پیری در پوست بدن
 • لک‌ های تیره در پوست بدن
 • تیره شدن پوست در پوست بدن
 • کک و مک در پوست بدن
 • غده چربی زیر پوست در پوست بدن
 • پف در پوست بدن
 • لکه‌ های سفید پوستی در پوست بدن
 • تتوی اضافه در پوست بدن
 • ترک‌های پوستی در پوست بدن
 • کبودی در پوست بدن
 • قامت بدقواره در کمر
 • گودی کمر در کمر
 • کجی کمر در کمر
 • چربی پشت در کمر
 • چربی زیر بغل در کمر
 • سندروم ناخن زرد در ناخن
 • رنگ پریدگی ناخن در ناخن
 • برجستگی ناخن در ناخن
 • ناخن قاشقی در ناخن
 • خطوط افقی روی ناخن در ناخن
 • نوارهای سفید روی ناخن در ناخن
 • سفید شدن ناخن در ناخن
 • خطوط روی ناخن در ناخن
 • پوسته پوسته شدن ناخن‌ در ناخن
 • شکستگی ناخن در ناخن
 • ناخن افتاده در ناخن
 • فرورفتگی ناخن در ناخن

نظر متخصصان، تجربه افراد در کنار هوش مصنوعی

مشاوره زیبایی متناسب با نیازهای شما با توانایی هوش مصنوعی، ارائه شده توسط صدها متخصص، غنی‌شده با نتایج واقعی و تجربیات افراد

دغدغه‌های زیبایی بسیار و هرکدام راه‌حل‌های متنوعی دارند.

راه‌حل‌های زیبایی منحصربه فرد خود را از سطحی‌ترین تا تخصصی‌ترین دریافت کنید.

جراحی

118 راه‌حل

غیر جراحی

70 راه‌حل

آرایشی

4 راه‌حل

مراقبتی

9 راه‌حل

رویینو مناسب کیست؟

a happy woman

نیاز به یک راه‌حل زیبایی دارم!

آیا تو هم در زمینه زیبایی نگرانی‌هایی داری ولی نمی‌دونی از کجا باید شروع کنی؟ رویینو می‌تونه بهت کمک کنه تا به راحتی اطلاعاتی جامع درباره‌ی گزینه‌های مختلف، فواید و معایب هر کدام، هزینه‌ها و تجربه‌های دیگران پیدا کنی و با اطلاعات کافی، تصمیم‌گیری کنی.

a woman doing some make-ups

درباره راه‌حل‌ها نیاز به اطلاعات دارم!

از مجموعه اطلاعات جامع زیبایی رویینو استفاده کن تا دقیقاً اون راه‌حل‌هایی که بهشون نیاز داری رو به دست بیاری. اگه از فراوانی اطلاعات در مورد راه‌حل‌های مختلف، ارائه‌دهندگان یا محصولات زیبایی گیج شدی، نگران نباش! رویینو اینجاست تا بهت کمک کنه بهترین گزینه‌ها رو متناسب با نیازهات پیدا کنی.

a woman with face mask

من از ظاهر خودم راضی‌ هستم!

رویینو کنارته تا بهت کمک کنه زیبایی فعلی‌ خودت رو حفظ کنی و سلامتی پوست، صورت و بدنت رو برای مدتی طولانی‌تر نگه داری. ما اطلاعات قابل اعتمادی در مورد اینکه چطوری زیباییت رو حفظ کنی و فرآیند پیری رو با روش‌هایی که به نیازهای تو می‌خورن کند کنی، در اختیارت می‌ذاریم.

مشاوره تخصصی دریافت کنید!

دستیار هوشمند رویینو، با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و ترکیب تجربیات کاربران و دانش تخصصی، بهترین راه‌حل‌ زیبایی را به شما پیشنهاد می‌کند.

رویینو چه خدماتی
ارائه می‌دهد؟

اولین دستیار هوشمند زیبایی در ایران

تصور کن صدها متخصص زیبایی، از جراحان پلاستیک گرفته تا متخصصین پوست و مو، در هر لحظه از شبانه روز آماده پاسخگویی باشن. رویینو این سرویس هوش مصنوعی رو به یک مشاور خصوصی تبدیل کرده که همیشه در دسترسه.

راه‌حل‌یابی هوشمند، متناسب با نیاز تو

بعد ازینکه سوال یا عکس دغدغت رو برای رویینو می‌فرستی، این سیستم با دقت همه چیز رو بررسی می‌کنه و با توجه به دغدغه و نیازت مناسب‌ترین راه‌حل‌ها رو بهت پیشنهاد می‌کنه تا بتونی بهترین تصمیم رو بگیری.

جامعه‌ای پویا از خانم‌ها، برای زیبایی

رویینو فضایی پرجنب‌وجوشه که می‌تونی ایده‌ها و تجربیات زیباییت رو به اشتراک بذاری، با دیگران ارتباط برقرار کنی و از افرادی که دغدغه‌های مشابه دارن اطلاعات کسب کنی تا تصمیم‌گیری‌های بهتری داشته باشی.

تصاویر قبل و بعد از هر راه‌حل رو ببین

تصاویر قبل و بعد از راه‌حل‌های زیبایی که به صورت واقعی و بدون هیچ روتوش یا فیلتری توسط پزشکان و مراکز زیبایی گرفته شدن رو ببین و با استفاده از فیلترهای هوشمند، تصاویر مورد نظرت رو جستجو و پیدا کن.

متخصص زیبایی مناسب خودت رو پیدا کن

بعد از اینکه راه‌حل زیباییت رو انتخاب کردی، رویینو بهت کمک می‌کنه تا با یه متخصص مناسب در ارتباط باشی. می‌تونی متخصص‌ها رو بر اساس نیازهات فیلتر کنی تا بهترین انتخاب رو داشته باشی.

از تله‌های صنعت زیبایی دوری کن

شایعات و شبکه‌های اجتماعی و مراجعه به متخصصان نامعتبر می‌تونن سرچشمه اطلاعات غلط تو دنیای زیبایی باشن. به کمک رویینو، مطمئن شو که اطلاعات درست و قابل اعتمادی رو در مورد هر راه‌حل به دست میاری!

تبادل نظر درباره دغدغه‌های زیبایی

22 ساعت پیش

. دکتر پیمان برومند

23 ساعت پیش

. دکتر پیمان برومند

9 تیر 1403

. کلینیک پوست و زیبایی ونک

آخرین مطالب مجله‌ زیبایی رویینو